ภายหลังศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ ออกประกาศปิดการเข้าสักการะ ตั้งแต่วันที่ 5 - 31 ม.ค. 64 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ประชาชนยังคงเดินทางมาสักการะขอพรอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งทำได้เพียงแค่ยืนสักการะหน้าประตูศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ เท่านั้น