เมื่อเวลา 18.30 น. กองบังคับการตำรวจรถไฟ ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่สำรวจผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ คนไร้ที่พึ่ง ผู้กระทำการขอทาน บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) พร้อมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนไร้บ้าน คนไร้ที่พึ่ง เข้ารับบริการคุ้มครองภายในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ทำการแจกหน้ากากอนามัยและวัดไข้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19