กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ปิ้งย่าง ในย่านจังหวัดนนทบุรี ที่ถือเป็นอีกกิจการที่ต้องเฝ้าระวัง และคุมเข้มมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

ทั้งนี้ นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ยังกำชับทุกสถานประกอบการประเภทร้านอาหารต้องมีระบบคัดกรองพนักงานในร้าน และผู้บริโภคด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป งดให้บริการและไปพบแพทย์ ทั้งผู้ให้บริการและผู้บริโภคจะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าไปในร้านอาหาร พร้อมทั้งต้องจัดให้มีจุดผู้ใช้บริการลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งที่ใช้บริการ