ญาติวีรชนพฤษภา 35 เปิดโรงทานที่อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ว่างงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ เป็นเวลาตลอด 14 วันต่อเนื่องทุกวัน ตั้งแต่ 11.00 น. เป็นต้นไป โดยมีระบบคัดกรองผู้ที่เข้ามาร่วมงาน ตั้งแต่การวัดอุณหภูมิ มีจุดแจกเจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้ฟรี เมนูอาหาร ประกอบด้วย กะเพราไก่ กะเพราหมู หมูทอดกระเทียม ไก่ทอดกระเทียม ไข่ต้ม และน้ำดื่ม จัดเตรียมในกล่องโฟมเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน ประมาณ 500 คนต่อวัน