เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนจากหลายภาคส่วน ทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม และแรงงานต่างชาติรวมตัวเรียกร้องเงินเยียวยาตามสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จากการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมอ่านแถลงการณ์เปิดผนึกถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ทำเนียบรัฐบาล

โดยตัวแทนกล่าวว่า นโยบายเยียวยารอบ 2 ของรัฐบาล ได้ทอดทิ้งแรงงานในระบบประกันสังคม ม.33 กว่า 11 ล้านคน รวมถึงแรงงานข้ามชาติที่เข้าระบบประกันสังคม กว่า 1.5 ล้านคน ไว้ข้างหลัง พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือแรงงานกลุ่มนี้ ด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน