วันนี้ (28 ก.พ. 64) ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร วัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรกพร้อมฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ตามกระบวนการ 8 ขั้นตอน ทั้งนี้ จ.สมุทรสาคร เป็นเป้าหมายหลักที่ต้องรีบจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข้ามา เพื่อรองรับสถานการณ์และหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรคโควิด-19

สำหรับวัคซีนที่จะฉีดให้กับประชาชน เป็นวัคซีนที่ได้รับจากรัฐบาล ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีผู้แอบอ้างสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ทันที โดยวันนี้ได้เริ่มฉีดที่ จ.สมุทรสาคร ล็อตแรก จำนวน 20,000 กว่าโดส