วันนี้ (15 มี.ค. 64) เมื่อเวลา 08.30 น. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตลาดย่านบางแคจำนวนมาก เดินทางมายังจุดตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณเดอะมอลล์บางแค เพื่อรับบัตรคิว โดยบัตรคิว 800 คิว เต็มอย่างรวดเร็วภายในเวลา 09.00 น.

กรุงเทพมหานคร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณตลาดย่านบางแค ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. - 13 มี.ค. 64 เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยกรุงเทพมหานครจะนำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 4 คัน มาทำการเก็บตัวอย่าง ด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงสูงข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ บริเวณสวนสาธารณะข้างเดอะมอลล์บางแค ในวันที่ 15 - 16 มี.ค. 64 ตั้งแต่ เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

โดยสามารถรองรับการตรวจหาเชื้อให้ประชาชนได้วันละ 800 คน ทั้งนี้ หากมีประชาชนประสงค์เข้ารับการตรวจเป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครจะพิจารณาขยายวันในการให้บริการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมต่อไป