วันนี้ (17 มี.ค. 64) กรุงเทพมหานคร เริ่มฉีดวัคซีนซิโนแวควันแรกให้กลุ่มผู้ค้าความเสี่ยงสูงย่านตลาดบางแค ที่จุดบริการตลาดสิริเศรษฐนนท์ โดยวันนี้เตรียมวัคซีนไว้ 480 โดส

สำหรับการฉีดวัคซีนในกลุ่มแรก 6,000 คน จะใช้วัคซีนของซิโนแวคเท่านั้น ทยอยฉีดวันละ 1,000 คน โดยกลุ่มผู้เสี่ยงสูง เป็นกลุ่มที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด ที่อยู่ในบ้านเดียวกัน หรือ มีแผงค้าใกล้กับผู้ติดเชื้อในกลุ่มตลาดทั้ง 6 แห่ง และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงตลาดที่พบการแพร่ระบาด

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ยืนยันว่า การฉีดวัคซีนให้เขตบางแคกลุ่มแรก จะฉีดให้เฉพาะกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ผ่านการสอบสวนโรคมาแล้วเท่านั้น จำนวน 6,000 คน ส่วนประชาชนกลุ่มอื่นจะทยอยฉีดหลังจากเสร็จภารกิจ