สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เข้ารับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา จากทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์ ที่มาบริการอำนวยความสะดวกที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ตามขั้นตอนการตรวจวัดความดันโลหิต และคัดกรองอาการความพร้อมของพระสงฆ์แต่ละรูปด้วย โดยพระสงฆ์รวมจำนวน 151 รูป ในเขตสัมพันธวงศ์ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวัคซีนของแอสตราเซนเนกา ส่วนสามเณรและพระสงฆ์อายุไม่ถึง 60 ปี จะได้ฉีดวัคซีนซิโนแวค โดยเริ่มจากพระสงฆ์สูงอายุ และที่อาพาธในโรงพยาบาลสงฆ์ สำหรับแผนในสัปดาห์หน้า จะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับพระสงฆ์ใน 6 เขตกรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี ที่ติดกับจังหวัดสมุทรสาครต่อไป