กรุงเทพมหานครจัดการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานในสถานประกอบการย่านทองหล่อโดยเตรียมวัคซีนไว้ทั้งหมด 4,200 โดส หรือกลุ่มเสี่ยง จำนวน 2,100 คน ทั้งนี้ กทม. ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนาด้วย

สำหรับวัคซีนที่นำมาฉีดให้ จะเป็นวัคซีนจากซิโนแวค (Sinovac) ที่สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้วันละ 600 คน ในช่วงเช้า 300 คน ช่วงบ่าย 300 คน โดยหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว เจ้าหน้าที่จะให้นั่งพักรอดูอาการเป็นเวลา 30 นาที หากไม่มีอาการใด ๆ ก็ให้กลับบ้านได้

โดยผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก จะต้องรับวัคซีนเข็มที่ 2 ภายใน 2 - 4 สัปดาห์ ซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดให้ผู้ที่มารับวัคซีนวันนี้ กลับมารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 28 เม.ย.64 ที่ลานกีฬาแสงทิพย์