วันนี้ (12 เม.ย. 64) กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของโรงพยาบาลสนาม ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตบางบอน หลังเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานเขตบางบอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งติดตั้งเตียงผู้ป่วยชั่วคราวจำนวน 200 เตียง โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันนี้ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19