วันนี้ (19 เม.ย. 64) เมื่อเวลา 09.00 น. กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยเคลื่อนที่ทำการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากกลุ่มเสี่ยงสูงที่ทำงานในสถานบริการและผู้ใช้บริการร้านต่าง ๆ ในถนนข้าวสาร โดยทำการตรวจกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดหรือเดินทางมาใช้บริการย่านถนนข้าวสารในช่วงไทม์ไลน์ที่ผู้ติดเชื้อมาใช้บริการ จำนวน 600 ราย เพื่อเร่งควบคุมโรคโควิด-19 โดยการ SWAB