วันนี้ (21 เม.ย. 64) ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ประชาชนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33, 39 และ 40 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ยังคงเข้ามารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเชิงรุก เป็นวันที่ 5 ซึ่งมีผู้เข้ารับการตรวจไปแล้วกว่า 6,000 คน