เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่จิตอาสา นำเตียงผู้ป่วยชั่วคราวมาจัดเรียงเว้นระยะห่าง เพื่อเตรียมเปิด "ศูนย์แรกรับและส่งต่อ" ของกระทรวงสาธารณสุข ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อช่วยสนับสนุนและแบ่งเบาภาระของ กทม. ในการรับส่งและบริการเตียงผู้ป่วย โดยจะรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างรอเตียงมาดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล พร้อมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ ในลักษณะหอผู้ป่วยโควิด-19 รวม ให้ผู้ติดเชื้อได้รับการดูแลที่เหมาะสมตามอาการ