พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนาม "เอราวัณ3" เขตทุ่งครุ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม กทม. แห่งที่ 5 หลังจากที่ทางกรุงเทพมหานคร ได้ขยายโรงพยาบาลสนาม เปิดเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจเพื่อรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย รวมถึงพักดูอาการหลังการรักษาในโรงพยาบาลหลักแล้วอาการดีขึ้น โดย "โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3" ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ รองรับผู้ป่วยได้ 342 เตียง มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ทั้งนี้ "โรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3" ยังเป็นสถานพยาบาลแห่งแรกของ กทม.ที่นำร่องจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ป่วยตั้งแต่แรกเข้า คนละ 50 เม็ด สำหรับรักษาตัวในระยะเวลา 5 วัน โดยไม่ต้องรอให้อาการหนักหรือเชื้อลงปอด ซึ่งเชื่อว่าวิธีนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยอาการแย่ลงได้ และสามารถรักษาตัวให้หายเป็นปกติได้เร็วขึ้น ขณะนี้ กทม. มียาอยู่ประมาณ 100,000 เม็ด และกำลังจัดซื้อเพิ่มอีก 500,000 เม็ด