พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงพื้นที่ติดตามการตรวจหาเชื้อเชิงรุก บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ โดยได้ระบุว่า กทม. ได้มีการจัดการตรวจเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในวันนี้ สองจุดด้วยกัน คือ ตลาดคลองเตย และชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ มีศักยภาพตรวจได้ จุดละ 1,000 คน ทั้งนี้จากข้อมูลตามทะเบียนพบว่า ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยมีประชาชนอาศัยอยู่ประมาณ 80,000 คน ลักษณะทั่วไปของชุมชนเป็นชุมชนแออัด มีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ที่พักอาศัยมีทั้งที่เป็นอาคารที่พักหลายชั้น และเป็นบ้านเรือนที่ติด ๆ กัน มีการใช้พื้นที่บางส่วนร่วมกัน การระบายอากาศไม่ดี ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว โดยผู้ว่าฯ ย้ำกับชาวบ้านว่า แม้ว่ายาฟาวิพิราเวียร์ จะแพงขนาดไหน คนอื่นอาจจะจัดหาซื้อไม่ได้ แต่กรุงเทพมหานคร สามารถจัดหาซื้อได้เพื่อมาดูแลคนกรุงเทพมหานคร