เมื่อเวลา 13.00 น. กรุงเทพมหานคร เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บริเวณโรงเรียนคลองเตย ซึ่งจากที่ประชุม ศบค. วานนี้ (3 พ.ค. 64) เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในชุมชนคลองเตย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่และทีมพระที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ณ ศูนย์พักพิง (วัดสะพาน) และประชาชนในชุมชนที่มีผลตรวจเป็นลบ โดยในวันนี้เป็นวันแรกของการฉีดวัคซีน คาดว่าจะมีผู้เข้ารับวัคซีนประมาณ 1,000 คน แบ่งเป็นจุดโรงเรียนคลองเตย 500 คน จุดห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 อีก 500 คน และในวันพรุ่งนี้ (5 พ.ค. 64) ตั้งเป้าฉีดให้ได้วันละ 2,500 - 3,000 คน เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดจำนวน 50,000 คน (คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนคนในชุมชนทั้งหมด)