จากกรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในชุมชนวัดญวน - คลองลำปัก แขวงสี่แยกมหานาค มีตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 ล่าสุดของวันที่ 6 พ.ค. 64 อยู่ที่ 95 คน สำนักงานเขตดุสิต ได้ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อ COVID-19 เร่งด่วนในเช้าวันนี้ (7 พ.ค. 64) ด้วยวิธีการ SWAB จำนวน 350 คน โดยจัดพื้นที่โรงหนังแอมบาสเดอร์เก่า สะพานขาว พร้อมตั้งเต็นท์และพื้นที่เพื่อควบคุมการเข้า - ออกให้ชัดเจน หากผลตรวจออกมาพบว่าใครติดเชื้อเพิ่มเติม จะส่งเข้าระบบรักษาตามอาการ ซึ่งแบ่งเป็น เขียว / เหลือง / แดง

ชุมชนในแขวงสี่แยกมหานาคมีประชากร 9,020 คน อาศัยอยู่ 2,433 หลังคาเรือน เป็นชุมชนแออัด 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดญวน - คลองลำปัก, ชุมชนหลังบ้านมนังคศิลา และชุมชนทางรถไฟสายแปดริ้ว

ทั้งนี้สำนักงานเขตดุสิต ได้แจ้งกับทางประชาชนที่มาเข้าคิวในวันนี้ว่า จากเดิมที่มีการแจ้งว่าจะตรวจ 500 คนต่อวัน ในวันที่ 7 - 9 พ.ค. 64 ขอลดการตรวจหาเชื้อลงเหลือเพียง 350 คนในเช้าวันนี้ และจะตรวจเพียงวันนี้วันเดียว เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ในเขตคลองเตยเสียก่อน