การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดพื้นที่สนามฟุตซอล หรือ "โกดังสเตเดียม" เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนแห่งที่ 3 ให้กับชุมชนที่อยู่ในบริเวณเขตคลองเตย ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แพร่กระจายออกเป็นวงกว้างในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเขตคลองเตย ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ที่พักอาศัยเป็นอาคารที่พักหลายชั้นและเป็นบ้านเรือนที่ติดกัน ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายและรวดเร็ว