ภายหลังการระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ทำให้ประชาชนตื่นตระหนักและกังวลใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงจัดกิจกรรมสวดมนต์บทรตนสูตร เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจ โดยวันนี้ (11 พ.ค. 64) เป็นวันแรก และหลังจากนี้ให้สวดบทรตนสูตรหลังจากทำวัตรเย็นทุกวัน ทั้งนี้ยังกำหนดให้วัดทั่วประเทศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร

สำหรับกิจกรรมการสวดมนต์ที่วัดโพธิ์ในครั้งนี้ ไม่ได้เชิญชวนประชาชนมาร่วมสวดมนต์ที่วัดและไม่ได้นิมนต์พระสงฆ์วัดอื่นมาสวด แต่จะเป็นการสวดที่วัด และพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด นั่งสวดเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

สำหรับบทสวดมนต์รตนสูตร เป็นบทสวด ในงานขึ้นบ้านใหม่ งานมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล บทสวดนี้จึงถูกนำมาสวดในกิจกรรมนี้ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจประชาชนในช่วงสภาพจิตใจย่ำแย่จากโควิด-19