กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเขตบางพลัด บริเวณใต้สะพานพระราม 8 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยมีประชาชนมาเข้าแถวรอคิวตั้งแต่ช่วงเช้ามืด ทั้งนี้ยังมีอีก 5 เขตที่ลงพื้นที่พร้อมกันในวันนี้ ได้แก่ เขตราชเทวี บริเวณลานกีฬาพัฒน์ 2, เขตหลักสี่ บริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ, เขตมีนบุรี บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา, เขตยานนาวา บริเวณวัดด่าน และเขตบางแค บริเวณตลาดบางแคภิรมย์ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 21 พ.ค. 64