ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดบริการฉีดวัคซีน โดยเน้นกลุ่มบุคลากร นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยใกล้เคียง หน่วยงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยงานใกล้เคียง ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนโดยรอบ

โดยการจัดระเบียบให้บริการของที่นี่แตกต่างจากที่อื่น คือให้ผู้รับวัคซีนนั่งรอที่โต๊ะ แล้วพยาบาลจะเดินมาฉีดวัคซีนให้ พร้อมเฝ้าดูอาการ เพื่อลดพื้นที่จุดสัมผัส และเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับวัคซีน