“เราเหนื่อยยังได้พัก แต่หมอและพยาบาล ไม่รู้จะได้พักตอนไหน” นางเรณู พุทธเกตุ แม่ครัวหัวเรือใหญ่ พร้อมเพื่อน ๆ พรรคพวกจิตอาสา ได้รวมตัวกันตั้งแต่เวลา 04.00 น. เพื่อทำข้าวกล่องจำนวน 300 ชุด พร้อมน้ำดื่ม นำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โดยหวังว่าอาหารมื้อนี้จะช่วยทำให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และบุคลากรทางการแพทย์ได้มีแรงในการทำหน้าที่ต่อไป