"กลุ่มเส้นด้าย" นำรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ มาตรวจปอดให้แก่ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายในชุมชนวัดสามพระยา ย่านสามเสน กทม. ภายหลังมีการตรวจ Antigen Test Kit ยืนยันผลพบผู้ติดเชื้อหลายคน ซึ่งผู้ติดเชื้อทั้งหมดเข้าสู่ระบบการรักษาแบบ Home Isolation

โดย นายภูวกร ศรีเนียน ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย กล่าวว่า ผลการเอ็กซเรย์ครั้งนี้ จะนำไปขอให้หน่วยงานภาครัฐ พิจารณารับเข้าสู่ระบบการรักษาในสถานพยาบาล เนื่องจากผู้ติดเชื้อบางคนในชุมชนแห่งนี้ ติดต่อขอเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล แต่ถูกปฏิเสธ เพราะไม่ได้ตรวจแบบ RT-PCR