ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ เมื่อเวลา 12.00 น. มีประชาชนจำนวนมากมารอคิวเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ส่วนใหญ่มาก่อนเวลาเปิดให้บริการ เพราะกลัวจะมารับคิวไม่ทัน และมีบางส่วนที่มาตั้งแต่เช้า เพราะไม่ทราบข่าวการปรับเปลี่ยนเวลา จากช่วงเช้าเป็นช่วงบ่าย

ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ เปิดให้บริการ Walk-in รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มที่ 1 ให้กับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี 2504 กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ โดยจะต้องมีใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลที่รับฝากครรภ์อนุญาตให้รับวัคซีนได้ และกลุ่มผู้มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป แต่ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยสามารถเข้ารับบริการที่ประตู 2, 3 และ 4 ตั้งแต่ 22 - 31 ก.ค. 64 เวลา 13.00 - 17.00 น.