บรรยากาศพระภิกษุเดินทางเข้ารับการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็มแรก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน หลังได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากโครงการไทยร่วมใจ โดยมีอาสาสมัครจัดระบบเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า โดยพระภิกษุที่เข้ารับการฉีดวัคซีนต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน ซึ่งพระภิกษุสามารถส่งรายชื่อฆราวาสผู้ดูแลเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 3 คนต่อ 1 วัด ตั้งเป้าฉีดวันละ 200 คน

เมื่อพระสงฆ์เดินทางมาถึงจุดฉีดวัคซีน เจ้าหน้าที่จะใช้ช่องทางพิเศษในการให้บริการ รวมระยะเวลาทั้งการลงทะเบียน เข้ารับการฉีดวัคซีน และนั่งพักสังเกตอาการ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งหลังจากนี้จะเริ่มต้นให้บริการฉีดวัคซีนฟรี แก่พระภิกษุ สัปเหร่อ บุคลากรในวัด รวมทั้งผู้พิการ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน สามารถติดต่อมาลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ที่เบอร์ 090-564-5555 ซึ่งเป็นเบอร์ของนาย กีรวุฒิ กิติยาดิศัย อาสาสมัครผู้ริเริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้พระภิกษุสงฆ์และกลุ่มเปราะบาง