วันนี้ (31 ส.ค. 64) กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม BKK Big Cleaning Day ในพื้นที่สาธารณะทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดและสถานที่สาธารณะต่าง ๆ ซึ่งสถานที่บางแห่งได้ปิดกิจการเป็นระยะเวลาหลายวัน จึงจำเป็นต้องทำความสะอาดก่อนเปิดกิจการ รวมถึงขอความร่วมมือประชาชน ทำความสะอาดสถานที่ของตนเอง

ด้านผู้ประกอบการในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เริ่มเตรียมความพร้อม เข้ามาทำความสะอาด ก่อนการปรับมาตรการในวันที่ 1 ก.ย. นี้ ภายใต้การยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้สถานประกอบการเป็นพื้นที่ปลอดโควิด-19 โดยต้องรักษาสุขอนามัย มีระบบระบายอากาศที่ดี รวมทั้งต้องเว้นระยะห่าง และหมั่นทำความสะอาดสถานที่อย่างเคร่งครัด เพื่อเร่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ทั้งนี้มาตรการที่กำหนด ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า สามารถนั่งรับประทานอาหารได้ 50 เปอร์เซ็นของพื้นที่ร้าน ซึ่งศูนย์การค้าแห่งนี้ยังมีมาตรการให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตนเอง 2 ชั้นด้วย ส่วนการเข้าไปจับจ่ายซื้อสินค้าภายในร้านต่าง ๆ จะต้องมีการควบคุมปริมาณผู้ใช้บริการ มีการบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างเหมาะสม รวมทั้งการจำกัดจำนวนคนเข้าร้านไม่เกิน 20 คน หรือ 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร และต้องรักษาระยะห่าง 1 - 2 เมตรด้วย