วันนี้ (21 ก.ย. 64) ทางโรงเรียนและผู้ปกครอง นำบุตรหลานที่มีอายุระหว่าง 10 - 18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ตามโครงการ "VACC 2 School" ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดฉีดวัคซีน Kick Off ให้กับเด็กนักเรียน 108,319 คน จาก 132 โรงเรียน เริ่ม 20 ก.ย. ถึงกลางเดือน ต.ค. นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อนที่กระทรวงศึกษาธิการจะเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในช่วงต้นเดือน พ.ย. นี้