วันนี้ (8 ต.ค. 64) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ร่วมกับผู้บริหารและครูอาจารย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เตรียมความพร้อมเปิดเทอม โดยเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ แก่นักเรียน ชั้น ม.1 - ม.3 จำนวน 717 คน ตามที่ลงทะเบียนประสงค์ขอฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ที่ได้ประสานงานจากโรงพยาบาลเด็ก ส่วนผู้ปกครองที่ไม่ประสงค์ให้บุตรหลานฉีดวัคซีน ทางโรงเรียนก็ไม่บังคับแต่อย่างใด ขอให้แล้วแต่ผู้ปกครองที่จะเรียนรู้ในกระบวนการของการได้รับวัคซีน

สำหรับผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน ล่าสุดทาง สปสช. ได้เปิดขั้นตอนและเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยานักเรียน สามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือได้ โดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึงนโยบายฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับเด็กนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยเป้าหมาย 5,048,000 คนทั่วประเทศ และหากมีอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีน ทั้งนี้หลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นจะแบ่งเป็น 3 ระดับ

  • ระดับ 1 มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท
  • ระดับ 2 เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการ จนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 240,000 บาท
  • ระดับ 3 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 400,000 บาท