วันนี้ (5 ม.ค. 65) เมื่อเวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพฯ ลงพื้นที่ฉีดพ่นยา เป็นวันที่ 2 ตามร้านต่าง ๆ ในพื้นที่ถนนข้าวสาร หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 10 คน ในร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่ง เมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ และในวันพรุุ่งนี้ (6 ม.ค. 65) สำนักงานเขตพระนคร จะเข้ามาตรวจหาเชื้อ ATK ให้ผู้ประกอบการตามร้านต่าง ๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องราว ๆ 2,000 คน และคาดว่าจะใช้เวลาตรวจประมาณ 2 วัน ถึงจะทราบผลที่แน่ชัด