วันนี้ (14 ม.ค. 65) ที่องค์การเภสัชกรรม สำนักงานใหญ่ ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดขายชุดตรวจ ATK ภายใต้โครงการ "ATK คุณภาพ เพื่อสังคมไทย" ในราคา 35 บาทต่อชุด จำกัด 20 ชุดต่อคน โดยในส่วนของสำนักงานใหญ่จะเปิดขายวันละ 1,000 คิว สำหรับบุคคลทั่วไป เริ่มขายตั้งแต่เวลา 08.00 น. และจนกว่าคิวจะหมดในแต่ละวัน เปิดขายถึงวันที่ 19 ม.ค. 65 หยุดจำหน่ายวันเสาร์ - อาทิตย์ ทั้งนี้กำหนดให้ประชาชนทั่วไปมีสิทธิ์ซื้อได้คนละ 1 กล่อง แต่ละกล่องจะบรรจุ 20 ชุด ราคากล่องละ 700 บาท เบื้องต้นทางองค์การเภสัชกรรมจัดเตรียมไว้ขาย 8 สาขา จำนวน 3 ล้านชุด แต่ด้วยความต้องการที่มีจำนวนมาก จึงมีการสั่งไว้เพิ่มเติมอีก 3.5 ล้านชุด นอกจากสำนักงานใหญ่ ประชาชนที่สนใจสามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรม 7 สาขา คือ สาขายศเส (ด้านข้างโรงพยาบาลหัวเฉียว) สาขาจรัญสนิทวงศ์ สาขาเทเวศร์ สาขารังสิต สาขากระทรวงสาธารณสุข สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน และสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดบัตรคิววันละ 100 คิว ส่วนออนไลน์จะเริ่มขายวันที่ 17 ม.ค. 65 ที่ www.gpoplanet.com