วันนี้ (31 ม.ค. 65) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่หนึ่งในเด็กอายุ 5 - 11 ปี เริ่มจากกลุ่มที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเสี่ยง จำนวน 150 คน ที่เป็นผู้ป่วย ของสถาบันสุขภาพเด็กฯ เข้ารับการฉีดวัคซีนที่เดินทางมาถึงล็อตแรก การจัดสรรจะเรียงไปตามลำดับของกลุ่มเสี่ยงก่อน และจะตามด้วยเด็กที่สุขภาพแข็งแรง

โดยเด็กอายุ 5 - 11 ปี ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.โรคอ้วน 2.โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 3.หัวใจและหลอดเลือด 4.ไตวายเรื้อรัง 5.มะเร็งและภูมิคุ้มกันต่ำ 6. เบาหวาน 7. โรคพันธุกรรม จะได้รับการฉีดในช่วงแรกก่อน

วัคซีนที่ใช้ฉีดวันนี้คือ 300,000 โดสแรกที่มาถึงไทย เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65 ผ่านการส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพ จากนั้นจะส่งไปยังจุดฉีดทั่วประเทศต่อ โดยวัคซีนสูตรเด็กอายุ 5 - 11 ปี จะฉีดคนละ 0.2 มิลลิลิตร (10 ไมโครกรัม) 1 ขวด ฉีดได้ 10 คน

สำหรับวัคซีนไฟเซอร์จำนวนที่เหลือ จะทยอยส่งทุกสัปดาห์จนครบ 3.5 ล้านโดส ภายในไตรมาสแรก ปีนี้