วันนี้ (17 พ.ค. 65) บรรดาผู้ปกครองเดินทางมาส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน หลังเด็กนักเรียนต้องเรียนออนไลน์ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ปกครองจูงบุตรหลานมาโรงเรียนอย่างแช่มชื่น เด็กนักเรียนหลายคนพร้อมใจเข้าเรียน หลังห่างโรงเรียนไปนานและคิดถึงบรรยากาศภายในโรงเรียน

ทั้งนี้มีผู้ปกครองอีกหลายคน ที่ส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนแล้ว ยังคงเฝ้าอยู่หน้าโรงเรียนด้วยความเป็นห่วงเป็นใย กลัวบุตรหลานหันกลับมามองแล้วไม่เจอพวกตนและจะเสียใจ

ด้านกรมอนามัยเน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุให้ครบถ้วน โดยกรณีพบผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ไม่ปิดชั้นเรียนหรือโรงเรียนสำหรับโรงเรียนประจำ แต่เน้นมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) เปิดเรียน On-site แบบปกติ และปฏิบัติตามมาตรการ UP (Universal Prevention) ประเมิน Thai Save Thai และเว้นระยะห่างของนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1 เมตร