1857

COVID-19 คืออะไร และร้ายแรงแค่ไหน....? มารู้จักกับไวรัสตัวนี้ พร้อมถึงวิธีการป้องกันตัวเอง เมื่อเราต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะทำให้ติดเชื้อไวรัสนี้ได้

รู้จัก COVID-19
รู้จัก COVID-19
รู้จัก COVID-19