3058

รู้หรือไม่ว่า ผลวิจัยต่างประเทศพบว่าการล้างมือและฟอกสบู่จะช่วยขจัดเชื้อโรคออกจากมือได้ถึงร้อยละ 92 ป้องกันการป่วยได้ดีพอ ๆ กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ดังนั้นหันมาล้างมือด้วย 7 วิธีง่าย ๆ ช่วยให้ห่างไกลจากโรค

7 วิธีล้างมือ ห่างไกลโรค
7 วิธีล้างมือ ห่างไกลโรค
7 วิธีล้างมือ ห่างไกลโรค
7 วิธีล้างมือ ห่างไกลโรค
7 วิธีล้างมือ ห่างไกลโรค
7 วิธีล้างมือ ห่างไกลโรค
7 วิธีล้างมือ ห่างไกลโรค