3121

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อาจทำให้หลายคนรู้สึกเครียด เป็นกังวล จนส่งผลเสียถึงสุขภาพร่างกายได้ ดังนั้น นอกจากกินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือแล้ว อย่าลืม! ผ่อนคลายความเครียดบ้างด้วยการฟังเพลง และติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเท่านั้น

เสพข่าวอย่างไรไม่ให้เครียด