1463

ข้อควรรู้สำหรับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้า ผู้แทนจำหน่าย เมื่อ“หน้ากากอนามัย - เจลล้างมือ” ได้ถูกจัดให้เป็นสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2562

หน้ากากอนามัย – เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม
หน้ากากอนามัย – เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม
หน้ากากอนามัย – เจลล้างมือ เป็นสินค้าควบคุม