2129

ศึกษา 5 ขั้นตอนการคัดกรองตัวเอง! ก่อนไปบริจาคโลหิต เพื่อลดและเลี่ยงการแพร่เชื้อ COVID-19

5 ขั้นตอนคัดกรองตัวเอง ก่อนบริจาคโลหิต