2768

เมื่อสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องแล้ว ก็ต้องทิ้งให้ถูกที่และถูกวิธีด้วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19

หน้ากากอนามัยทิ้งอย่างไรให้ปลอดภัย