490

กระทรวงสาธารณสุขเผยหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาก็สามารถป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ แต่ต้องใส่ให้ถูกต้อง โดยเอาด้านสีเข้มออก เอาสีขาวเข้าหาตัว กดตรงแถบลวดให้แนบจมูก และหมั่นเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันเพื่อความสะอาด

หน้ากากอนามัยใส่อย่างไรให้ปลอดภัย