2014

"การล้างมือ" เป็นประจำเป็นสิ่งที่ดี แต่หากล้างมือไม่สะอาด อาจเสี่ยงเกิดโรคอันตรายต่าง ๆ เหล่านี้ได้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดช่วงนี้ เพราะเชื้อโรคสามารถปนเปื้อนมากับวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหาร และการสัมผัสจากมือที่หยิบจับอาหาร

8 โรคอันตราย หากไม่ล้างมือให้สะอาด