2811

เชื้อ COVID-19 สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน ผ่านละอองฝอยน้ำมูก น้ำลาย เป็นช่องทางหลัก และผ่านสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อ จึงไม่ควรใช้มือสัมผัสสิ่งของแล้วนำมาแตะบริเวณหน้า หรือหยิบอาหารเข้าปาก จะสามารถติดเชื้อได้เช่นเดียวกับการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยโดยตรง

ช่องทางการแพร่เชื้อ COVID-19