2498

คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยว กับ 7 ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไวรัส COVID-19 ภายใน 14 วัน หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางให้เจ้าหน้าที่ทราบ หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422 ย้ำ!! ไม่ควรปกปิดข้อมูล เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ

7 ข้อปฏิบัติหลังกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง