3521

"สถานที่ทำงาน" คือแหล่งที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากอีกที่หนึ่ง และโดยเฉลี่ยแต่ละคนก็ใช้เวลาอยู่ในที่ทำงาน 8-9 ชม. ดังนั้น มาร่วมใจกันรับมือ COVID-19 ในที่ทำงานของคุณด้วย 6 วิธีง่าย ๆ ที่ทุกคนทำได้

มารับมือ COVID-19 ในที่ทำงานของคุณกัน