8035

แนะนำ 5 เทคนิคใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจาก COVID-19 สำคัญที่สุด! ควรหมั่นล้างมือให้สะอาด กินร้อนช้อนกลาง สวมหน้ากากอนามัย เมื่อต้องเดินทางไปในสถานที่มีผู้คนจำนวนมาก และคอยติดตามข่าวสถานการณ์ล่าสุดอยู่เสมอ

ใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-19