2932

กรมอนามัย เน้นให้ประชาชนยึดหลัก 3 ล. "ลด-เลี่ยง-ดูแล" สร้างสุขอนามัยส่วนบุคคล ช่วยป้องกันและลดการแพร่โรคติดเชื้อ COVID-19 ย้ำ!! ควรหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลล้างมือ ทั้งก่อนกินอาหารและหลังจากเข้าส้วม สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วย

ดูแลตัวเองด้วยหลัก 3 ล.