1440

สรุป 4 มาตรการบรรเทาค่าไฟ ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ข้อมูลจากมติ ครม. รับทราบมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ปัญหาภัยแล้ง และกระตุ้นเศรษฐกิจ (10 มี.ค. 63)

มาตรการบรรเทาค่าไฟ ลดผลกระทบ COVID-19