4986

"หน้ากากผ้า" ทางเลือกของคนไม่ป่วย ใช้สวมใส่แทนหน้ากากอนามัยที่กำลังขาดแคลนได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องหมั่นซักให้สะอาด ตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรค และมีหน้ากากผ้าสำรองไว้ใช้หมุนเวียนระหว่างที่ซัก นอกจากป้องกันการติดโรคแล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งได้อีกด้วย

หน้ากากผ้า ทำความสะอาดอย่างไร