1859

ลดโอกาสการติดและแพร่เชื้อ COVID-19 ที่กำลังระบาด ด้วยการแยกของใช้ส่วนตัว โดยเฉพาะจานชาม แก้วน้ำ และสิ่งสำคัญที่สุดคือการล้างมือบ่อย ๆ กินร้อน ใช้ช้อนกลาง เพื่อสุขอนามัยที่ดีแก่ตนเองและคนรอบข้าง

3 หยุด ลดเสี่ยง COVID-19