1058

ในช่วงที่หน้ากากอนามัยกำลังขาดแคลน มาดูกันว่าหน้ากากอนามัยจำนวน 800,000 ชิ้น กระจายไปที่ใดบ้าง ทั้งนี้ หากพบเห็นการขายเกินราคา สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1569

หน้ากากอนามัยไปไหน